Monitoring alarmu

Sprawnie działający alarm jest bardzo ważny, ale tę sprawność działania trzeba jeszcze zapewnić. Wcale nie jest to takie oczywiste, ponieważ wiele gotowych instalacji w ogóle nie jest poddawana testom ani serwisowaniu. Sprawia to, że w godzinie próby urządzenia nie działają tak jak powinny, co może mieć przykre konsekwencje. Wszak niesprawny alarm to taki, który w praktyce nie istnieje, ponieważ nie spełnia swoich zadań zgodnie z tym, czego od niego oczekujemy. Stąd ważne jest, aby objąć alarm stałym monitoringiem. Pojęcie monitorowania alarmu jest w branży ochroniarskiej używane, aby określić jego systematyczne testowanie.

Generalnie chodzi o to, aby wszystkie alarmy znajdujące się pod opieką danej agencji ochrony działały sprawnie w każdym momencie doby. W tym celu korzysta się ze specjalnych systemów łączności, które co jakiś czas cyklicznie uruchamiają cichy wariant alarmu i sprawdzają, czy wysyła on poprawne sygnały do bazy. Administrator systemu może otrzymywać powiadomienia o testach mailowo lub za pomocą SMS-ów. Czasami monitoring alarmów jest elementem przeprowadzanego audytu zabezpieczeń. Bywa, że testy mają charakter symulacyjny – audytor aranżuje sytuację zbliżoną do tej jaka może mieć miejsce w przypadku rzeczywistej próby włamania i w takich warunkach sprawdza jak zachowa się instalacja. Jeśli zadziała zgodnie ze swoją specyfikacją, będzie to oznaczało, że obiekt jest chroniony w optymalny sposób.

Natomiast systematyczne zdalne testy sprawności alarmów powinny być stałą praktyką w każdej szanującej się firmie ochroniarskiej.