Agencja ochrony

Firma zajmująca się profesjonalnym świadczeniem usług związanych z bezpieczeństwem osób i mienia jest zazwyczaj określana mianem agencji ochrony. Aktualnie na polskim rynku działają setki firm tego rodzaju. Niektóre mają zasięg lokalny, inne ogólnopolski. Te ostatnie posiadają z reguły filie w różnych miastach i korzystanie z ich usług nierzadko pozwala na dokonanie pewnych oszczędności. Duża skala działania przekłada się w ich przypadku na możliwość oferowania klientom niższych stawek, z czego skwapliwie korzystają zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne. Zakres działania agencji ochrony można podzielić na kilka segmentów i każdy z nich stanowi dla nich ważne pole aktywności. Najbardziej podstawowe to szeroko pojęty dozór osób i mienia, mający zwykle odbicie w fizycznej obecności pracowników ochrony w danym miejscu.

Mogą oni zabezpieczać obiekty handlowe, przestrzeń magazynową czy placówki banków. W skład tego segmentu wchodzi także praca patroli interwencyjnych, które reagują w razie wystąpienia zagrożeń, a także konwojentów czuwających nad bezpieczeństwem przewożonych dóbr pieniężnych. Kolejne segmenty działań agencji ochrony wiążą się z usługami świadczonymi na poziomie technologicznym. Mowa tutaj o alarmach oraz monitoringu. To bardzo ważne działania, które są realizowane za pomocą nowoczesnych rozwiązań dostarczanych zazwyczaj przez firmy zewnętrzne. Agencje ochrony ściśle współpracują z dostawcami systemów alarmowych oraz monitorujących. Wszystko razem składa się na kompleksowe usługi o bardzo dużym znaczeniu dla bezpieczeństwa.