Systemy monitoringu z łącznością bezprzewodową

Efektywny monitoring to bardzo szeroki temat, a na rynku mamy bardzo wiele rozwiązań, które są wykorzystywane przez agencje ochrony, aby sprawować nadzór nad obiektami. Chodzi zazwyczaj o magazyny, sklepy, place, na których gromadzone są wartościowe przedmioty (głównie pojazdy oraz maszyny przemysłowe).

Coraz częściej na całodobowy dozór kamerami decydują się także posiadacze prywatnych posesji. Ważne jest, aby zastosowane rozwiązania były w pełni efektywne i spełniały wymagania techniczne.

Specjaliści z agencji ochrony, którzy zajmują się budową kompletnych instalacji monitorujących, mają dostęp do wielu ciekawych rozwiązań. Ich efektywność zależy od detali, w tym od technicznych uwarunkowań w chronionym obiekcie.

Trzeba podkreślić, że w pewnych sytuacjach prowadzenie sieci kabli łączących składniki systemu w jedną całość nie jest możliwe. W przypadku hal magazynowych czy fabrycznych stanowi to istotny problem.

Na szczęście ograniczenia takie da się ominąć. Pozwala na to łączność bezprzewodowa, znana nam z innych dziedzin życia.

Dlaczego w przypadku monitoringu czy alarmów technologie radiowe nie miałyby być pomocne? Wiele razy udowodniły one swoją przydatność – na przykład w kontekście przesyłu sygnału internetowego. Kamery, które pracują w trybie radiowym wysyłają sygnał do centrali, gdzie obraz jest rejestrowany i może być poddany stałemu podglądowi.

Wadą takich mechanizmów jest to, że bywają one narażone na zakłócenia transmisji, wynikające chociażby z aktywności innych nadajników radiowych działających w okolicy.